Nước ép Puree NFC
Nước ép/Puree/NFC

Nước ép/Puree/NFC

Nguyên liệu được trồng và chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn GAP, thân thiện với môi trường.