Hàng sấy nhiệt – Dried fruits
Hàng sấy nhiệt – Dried fruits

Hàng sấy nhiệt – Dried fruits

Nguyên liệu được trồng và chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn GAP, thân thiện với môi trường.