Sản phẩm

Sản phẩm

Trái cây and rau củ tươi

Sản phẩm được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn GAP, thân thiện với môi trường.

Xem Thêm Trái cây and rau củ tươi

Trái cây đông lạnh

Nguyên liệu được trồng và chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn GAP, thân thiện với môi trường.

Xem Thêm Trái cây đông lạnh

Nước ép/Puree/NFC

Nguyên liệu được trồng và chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn GAP, thân thiện với môi trường.

Xem Thêm Nước ép/Puree/NFC

Hàng sấy nhiệt – Dried fruits

Nguyên liệu được trồng và chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn GAP, thân thiện với môi trường.

Xem Thêm Hàng sấy nhiệt – Dried fruits